Přihlašování dětí na prázdninový provoz 2020

Mateřská škola Úvaly, příspěvková organizace bude během léta uzavřena následovně:

  • V období 1.7. – 31.7.2020 je mateřská škola uzavřena.
  • V období 3.8. – 31.8.2020 je mateřská škola otevřena.

Provoz bude zajištěn pro všechny PŘIHLÁŠENÉ děti přes elektronický přihlašovací systém.

Upozorňujeme rodiče, že přihlášení je závazné a bude se podle něj odvíjet i výše školného v srpnu:

  • Celý měsíc červenec je školka uzavřena - úplata 0,- Kč/měsíc
  • Dítě nebude vůbec navštěvovat v srpnu MŠ (ani jeden den) – úplata 0,- Kč/měsíc
  • Dítě, které bude přihlášeno k docházce v 08/2020 – úplata 600,- Kč/měsíc (platí i při přihlášení na jeden den)
  • Současní předškoláci 2019/2020 – úplata 0,- Kč/měsíc (netýká se dětí, které budou předškoláky až od školního roku 2020/2021)

Prázdninové rozmístění dětí do jednotlivých budov a tříd bude k dispozici na webových stránkách MŠ Úvaly.

Od 1. 9. 2020 začíná nový školní rok 2020/2021.

Žádáme Vás tímto o pečlivé zvážení docházky a přihlašování považovat za závazné. V letošním roce nebude záležet na pořadí přihlášení.

Přihlašovat se můžete od 18.5.2020 od 18:00h do 5.6.2020 do 24:00h.

Veškeré další podrobné informace najdete na webových stránkách školy v sekci Důležité informace pro rodiče.